GABINET PSYCHOTERAPII

Gabinet Psychoterapii jest kontynuacją placówki terapeutyczno – szkoleniowej założonej w 2003 roku.
                          
W lipcu 2003 roku psycholog Dariusz Rudaś rozpoczyna intensywne starania w celu otwarcia nowej placówki psychologicznej – ośrodka pomocy psychologicznej, psychoterapii i rozwoju osobowości. Temat ośrodka wnosi na zebraniach Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jednocześnie inicjatywa powstania nowej placówki otrzymuje wsparcie od wybitnego specjalisty w dziedzinie psychologii i psychoterapii, dr Elżbiety Leśniak – psychoterapeuty i superwizora psychoterapii, wówczas koordynatora specjalizacji klinicznej w Małopolsce.
                                                 
W grudniu 2003 roku grupa psychologów w wynajętym domu przy ulicy Trawniki 4 w Krakowie rozpoczyna działalność terapeutyczno – szkoleniową. Swoją ofertę adresuje do wszystkich zainteresowanych własnym rozwojem oraz poznawaniem psychologii, w Ośrodku prowadzona jest również psychoterapia.

Dariusz Rudaś tworzy autorski program psychologiczno – psychoterapeutyczny, którego zapowiedź prezentowana jest w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Idą Ośrodka staje się pomaganie innym poza barierami stwarzanymi przez surowy świat ekonomii i rozpowszechniony konsumpcjonizm w oparciu o morale i etyczne zasady pracy zawodu psychologa i psychoterapeuty.

"Cały ten okres powstawania Ośrodka był bardzo trudny, doświadczyliśmy wielu złośliwości od naszych kolegów i koleżanek po fachu, próbujących przypisać sobie monopol na pomaganie, co pozwoliło nam zobaczyć i odczuć praktycznie, jak głoszone przez nich „wartości” konfrontuje rzeczywistość, a to jeszcze bardziej uwrażliwiło nas na nasze własne" - Dariusz Rudaś.

Osobą, która w tym trudnym okresie, jak i zawsze, dała całkowicie bezinteresownie największe wsparcie, była wspomniana wcześniej dr Elżbieta Leśniak. Udzielana przez nią superwizja prac terapeutycznych jest nie do przecenienia.

Rok 2004

Ośrodek przechodzi wiele koniecznych zmian. Dochodzi do reorganizacji. Powstaje Gabinet Psychoterapii. Idea pomagania pozostaje ta sama. Naczelną wartością jest pomaganie innym, praca na rzecz rozwoju osobistego, poprawy samopoczucia i zdrowia, zachowanie uczciwości i szacunku do siebie samego, jak i pacjenta.

Dariusz Rudaś wyjeżdża do Specjalistycznego Psychiatrycznego Szpitala w Bielsko – Białej, gdzie w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych prowadzi psychoterapię nie pobierając za to ze szpitala wynagrodzenia.

Kolejne lata to kolejne lata prowadzenia psychoterapii. Psycholog Dariusz Rudaś zajmuje się najtrudniejszymi przypadkami. Często są to osoby po wielokrotnych psychoterapiach, ludzie, którzy stracili wiarę w skuteczność pomocy.

Dariusz Rudaś za swoją pracę otrzymał pisemne rekomendacje oraz uznanie zespołów terapeutycznych, z którymi miał okazję współpracować.