CZYM JEST PSYCHOTERAPIA ?
Definicji psychoterapii jest wiele. Można powiedzieć, że psychoterapia jest szczególnym spotkaniem człowieka z człowiekiem. Szczególnym miejscem osobistego rozwoju i doświadczania siebie, leczenia emocjonalnych zaburzeń i uzyskiwania wglądu. Stwarza okazję do korekcyjnego doświadczenia. Jest często nielogiczna, ponieważ wychodzi daleko poza utarte przekonania i schematy, utarte drogi myślenia, dysfunkcjonalne zachowania. Jest autentycznym i prawdziwym spotkaniem z samym sobą i z drugim człowiekiem.